Φυσικός κύκλος

Φυσικός κύκλος ονομάζεται η θεραπεία κατά την οποία γίνεται συλλογή του ωαρίου που παράγεται φυσιολογικά στην ωοθήκη, χωρίς τη λήψη φαρμακευτικής διέγερσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί μικρή ποσότητα ορμονών κατά τις τελευταίες ημέρες της θεραπείας με σκοπό να αποφευχθεί η πρώιμη ωοθυλακιορρηξία (τροποποιημένος φυσικός κύκλος).

Η θεραπευτική αυτή προσέγγιση σε συνδυασμό, με τη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας των εμβρύων και την αυξανόμενη απαίτηση για φαρμακευτικά πρωτόκολλα, όσο το δυνατόν φιλικότερα προς τις γυναίκες, βρίσκει στις μέρες μας όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή. 

Με το φυσικό κύκλο είναι δυνατόν να γίνεται εμβρυομεταφορά κάθε φορά που υπάρχει ένα καλό έμβρυο. Αυτή η τακτική έχει πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας στη Μονάδα μας. 

Εναλλακτικά, γίνεται συλλογή και κατάψυξη των καλής ποιότητας εμβρύων μέχρι να συγκεντρωθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος, βάσει ηλικίας της γυναίκας, αριθμός εμβρύων. Στη συνέχεια γίνεται μεταφορά όλων των εμβρύων αυτών μαζί, με σκοπό να διατηρήσουμε υψηλά ποσοστά επιτυχίας, ενώ παράλληλα να περιοριστεί η ταλαιπωρία και το άγχος στο ζευγάρι.

Στον φυσικό κύκλο, όπου γίνεται φυσική επιλογή του ωαρίου, η ποιότητα των εμβρύων είναι συχνά καλύτερη και το ποσοστό εμφύτευσης υψηλότερο ανά έμβρυο σε σχέση με την κλασική διαδικασία. Παράλληλα διατηρείται η πιθανότητα εμφύτευσης του εμβρύου στο μέγιστο καθώς δεν υπάρχει η πιθανή αρνητική επίδραση των φαρμάκων διέγερσης στο ενδομήτριο.  Βέβαια, δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς ότι η κατά την συμβατική εξωσωματική συνήθως παράγεται ένας μεγάλος αριθμός ωαρίων, γεγονός που εξισορροπεί τυχόν μειονεκτήματα. Ανάλογη όμως με την αυξημένη παραγωγή μπορεί να είναι και η δυσφορία που νιώθουν οι γυναίκες που υποβάλλονται στη διαδικασία.

Ας μην ξεχνάμε, ότι από την έναρξη μιας διαδικασίας εξωσωματικής με διέγερση ωοθηκών μέχρι την ολοκλήρωση της μπορεί να περάσει διάστημα 3 μηνών. Στο ίδιο διάστημα μπορεί να ολοκληρωθούν έως και 3 προσπάθειες με φυσικό κύκλο.

Στην Βιοδημιουργία τα ποσοστά επιτυχίας  σε γυναίκες έως 37 ετών φθάνουν το 46% ανά εμβρυομεταφορά. Σε περίπτωση που συνδυαστεί ο φυσικός κύκλος χωρίς φάρμακα με την εφαρμογή κλασικού πρωτοκόλλου γονιμοποίησης (IVF) τα ποσοστά αγγίζουν το 58%. Θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του κανείς, ότι για να γίνει μεταφορά πρέπει να επιτύχει η ωοληψία, να είναι ώριμο το ωάριο που θα ληφθεί, να γονιμοποιηθεί και να δώσει ένα καλής ποιότητας έμβρυο.

Συμπερασματικά, ο φυσικός κύκλος απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες: