Κρυοσυντήρηση Εμβρύων

Κατά την προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης, και ιδιαίτερα στα νέα ζευγάρια...

Κρυοσυντήρηση ωαρίων - BeSafe

Η προληπτική κρυοσυντήρηση ωαρίων ανοίγει νέους ορίζοντες στην προοπτική διατήρησης...

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Το σπέρμα είναι δυνατόν να καταψυχθεί και να διατηρήσει την γονιμοποιητική του ικανότητα...

PRP (platelet rich plasma)

Το PRP (platelet rich plasma) είναι αυτόλογο κλάσμα αίματος που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια.

Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος (PGT)​

Ο Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (PGT) αποτελεί μια αναπτυσσόμενη...

Υποβοηθούμενη εκκόλαψη (Assisted Hatching)

Μια από τις απαραιτητες διεργασίες που πρέπει να συμβούν προκειμένου ένα έμβρυο...

IMSI

Ενδοκυτταροπλασματική Έγχυση Μορφολογικά Επιλεγμένων Σπερματοζωαρίων

Βιοψία Όρχεων TESE (Testicular Sperm Extraction)

TESE ονομάζεται η βιοψία ορχικού ιστού και η λήψη σπερματοζωαρίων μέσα από αυτόν.

Δωρεά Ωαρίων

Σκοπός μας στη Βιοδημιουργία είναι να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα σε κάθε ζευγάρι για την επίτευξη κύησης.

Φυσικός Κύκλος

Φυσικός κύκλος ονομάζεται η θεραπεία κατά την οποία γίνεται συλλογή του ωαρίου που παράγεται φυσιολογικά στην ωοθήκη, χωρίς τη λήψη φαρμακευτικής διέγερσης