Κλασική Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Μερικές ώρες μετά την ωοληψία και αφού τα ωάρια έχουν προσαρμοσθεί στις συνθήκες καλλιέργειας τοποθετούμε ένα συγκεκριμένο αριθμό επεξεργασμένων σπερματοζωαρίων ανά ωάριο σε κάθε τρυβλίο καλλιέργειας. Κατά την «κλασσική» εξωσωματική γονιμοποίηση δεν πραγματοποιείται καμία ιδιαίτερη επέμβαση: τα σπερματοζωάρια διαβρώνουν τις κοκκώδεις στοιβάδες, συναντούν το ωάριο, προσκολλώνται στη διάφανη ζώνη και ένα από αυτά διεισδύει μέσα του και το γονιμοποιεί, 6 – 8 ώρες αργότερα.