Υπηρεσίες Κλινικής IVF​

Μόλις λίγα χρόνια πριν, το όνειρο απόκτησης ενός παιδιού ήταν δυστυχώς ανέφικτο για αρκετά ζευγάρια, επειδή η “φύση” τους στερούσε τη δυνατότητα αυτή. Σήμερα, η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή παρέχει, στην πλειονότητα των υπογόνιμων ζευγαριών, τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αυτό που ονειρεύονται και δικαιούνται: μια δική τους οικογένεια.
Είκοσι πέντε χρόνια εμπειρίας στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, συνετέλεσαν στην ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας, σύμφωνα με την οποία το ζευγάρι είναι στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Η αποστολή της Βιοδημιουργίας και του Δρ. Μιχαήλ Μπομπότη προσωπικά, είναι να παρέχει στα υπογόνιμα ζευγάρια το επιθυμητό αποτέλεσμα, ακολουθώντας τα διεθνή ιατρικά πρότυπα, παρέχοντας σύγχρονες ιατροτεχνολογικές υπηρεσίες, μέσα σ’ ένα ανθρώπινο και ζεστό περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό, επενδύουμε συνεχώς στην υποδομή των εργαστηρίων μας και στην κατάρτιση του επιστημονικού και νοσηλευτικού μας προσωπικού. Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι τα ποσοστά εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά και σε όλες τις ηλικίες των γυναικών να είναι πάνω από 40%, ποσοστό που συγκρίνεται με τα καλύτερα κέντρα υπογονιμότητας διεθνώς. Συγκεκριμένα, τα συνολικά ποσοστά εγκυμοσύνης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με την Human Fertilisation and Embryology Authority της Αγγλίας για το 2014, είναι 36.3% (HFEA Trends and Figures 2014)

Στη Βιοδημιουργία παρέχεται όλο το φάσμα των σύγχρονων θεραπευτικών τεχνικών:

 • Θεραπεία παθήσεων που αφορούν στην ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής (πολυκυστικές ωοθήκες, υπογοναδισμός κ.λ.π.)
 • Πρόκληση ωορρηξίας - Σπερματέγχυση
  (Intrauterine Insemination, IUI)
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση (In Vitro Fertilisation, IVF)
 • Ωρίμανση ωαρίων (In Vitro Maturation, IVM)
 • Φυσικός κύκλος εξωσωματικής
 • Υποβοηθούμενη εκκόλαψη (Assisted Hatching)
 • Γονιμοποίηση μέσω ενδοκυτταροπλασματικής έγχυσης σπερματοζωαρίων (IntraCytoplasmic Sperm Injection, ICSI)
 • Γονιμοποίηση μέσω ενδοκυτταροπλασματικής έγχυσης σπερματοζωαρίων που έχουν επιλεγεί μορφολογικά σε υψηλές μεγεθύνσεις μικροσκοπίου (Intracytoplasmic Morphologically selected Sperm Injection, IMSI)
 • Γονιμοποίηση μέσω ενδοκυτταροπλασματικής έγχυσης σπερματοζωαρίων που ελήφθησαν από βιοψία όρχεως (TESE, TESA) ή με παρακέντηση από την επιδιδυμίδα (MESA, PESA) σε περίπτωση αζωοσπερμίας
 • Κατάψυξη εμβρύων, σπέρματος, ωαρίων και ορχικού ιστού
 • Προεμφυτευτική διάγνωση για τον αποκλεισμό κληρονομικών νοσημάτων (PGD, PGS)

Το ζευγάρι υποβάλλεται στις βασικές εξετάσεις, ενώ για τα ήδη γνωστά από το ιστορικό προβλήματα υγείας, γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και ρυθμίσεις. Εφόσον ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αποτελεσμάτων και κριθεί απαραίτητο, το ζευγάρι προχωρά σε εξειδικευμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης του προβλήματος υπογονιμότητος.