Παρακολούθηση και Οδηγίες στη Φάση Διέγερσης

Η διέγερση των ωοθηκών πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά, ώστε να προσαρμοστούν οι δόσεις των ορμονών στις δικές σας ανάγκες. Εάν ακολουθείτε το μακρύ πρωτόκολλο, πρέπει να επανέλθετε στη Βιοδημιουργία για υπερηχογράφημα και μέτρηση της οιστραδιόλης, 10 – 15 ημέρες μετά την έναρξη του αναλόγου (συνήθως στο τελείωμα της περιόδου).

Θα λάβετε οδηγίες από τον ιατρό για τη δόση, την ημέρα ενάρξης και τις ώρες λήψης των γοναδοτροπινών, μετά τις 19.00 της ίδιας ημέρας. Παράλληλα με την έναρξη των ενέσεων, ο σύζυγος θα ενημερωθεί για το πότε θα αρχίσει την προληπτική αντιβιοτική θεραπεία με Vibramycin. Επίσης, θα σας ενημερώσουμε πότε πρέπει να επανέλθετε στη μονάδα. 

Εάν ακολουθείτε το βραχύ πρωτόκολλο, θα σας δοθούν οδηγίες την ίδια ημέρα (δεύτερη ημέρα του κύκλου) για την έναρξη της καταστολής καθώς και για τη δόση γοναδοτροπινών που πρέπει να λάβετε. Συνήθως 3 – 5 ημέρες μετά την έναρξη της διεγέρσης θα έρθετε στη μονάδα για μέτρηση οιστραδιόλης και για υπερηχογρά-φημα. Όμως, μην εκπλαγείτε, εάν σας ζητηθεί να επανέλθετε νωρίτερα ή αργότερα.

Εάν ακολουθείτε πρωτόκολλο με ανταγωνιστές, με την έναρξη της περιόδου θα σας δοθούν οδηγίες για την δόση γοναδοτροπινών που πρέπει να λάβετε όπως και στο κλασσικό βραχύ πρωτόκολλο. Η καταστολή με ανταγωνιστές όμως θα αρχίσει από την 6η μέρα της διέγερσης.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών μετρήσεων δίνονται το ίδιο απόγευμα. Συνεκτιμώντας την τιμή της οιστραδιόλης και την εικόνα των ωοθηκών που είδαμε στο πρωινό υπερηχογράφημα, θα λάβετε οδηγίες για τη συνέχιση της αγωγής και θα σας ενημερώσουμε για την επόμενη επίσκεψή σας στη μονάδα (συνήθως δύο ή τρεις ημέρες αργότερα). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται άλλες δύο ή τρεις φορές. Θα παρατηρήσετε ότι τα ωοθυλάκια αναπτύσσονται κατά κανόνα με σταθερό ρυθμό (η διάμετρος τους αυξάνει προοδευτικά) και παράλληλα αυξάνει η τιμή της οιστραδιόλης.

Προσοχή όμως! 

Τίποτε δεν είναι απόλυτο και ενδέχεται σε κάποιο σημείο να προκύψει κάτι το απρόβλεπτο. Η ανησυχία σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι δικαιολογημένη. Έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε ή να μειώσουμε τις δόσεις και τα πράγματα επανέρχονται τις περισσότερες φορές στα αναμενόμενα πλαίσια. Επίσης, μην παραλείψετε να τηλεφωνήσετε, εάν αισθανθείτε κάποια έντονη ενόχληση (π.χ. φούσκωμα στην κοιλιά, πόνο, δύσπνοια κ.ο.κ.). Οι παρενέργειες αυτές είναι σπάνιες, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε να γνωρίζουμε την εμφάνισή τους, ώστε να προσαρμόσουμε την δόση των ορμονών που σας χορηγούμε ή σε ακραίες περιπτώσεις, να διακόψουμε τη θεραπεία, ακυρώνοντας την προσπάθεια.

Μια ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εξωσωματική σε φυσικό κύκλο (την εξωσωματική χωρίς φάρμακα όπως συνηθίζεται να λέγεται).

Σε αυτή την περίπτωση παρακολουθούμε την ανάπτυξη του ωοθυλακίου υπερηχογραφικά από την 8η μέρα του κύκλου συνήθως. Είναι πιθανόν σε κάποιο στάδιο της παρακολούθησης να σας ζητηθεί να μετρήσετε τα επίπεδα οιστραδιόλης Ε2 και LH. Δεν χρειάζεται να λάβετε κανένα απολύτως φάρμακο αρκεί ο οργανισμός σας να λειτουργεί φυσιολογικά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις που η ωορρηξία γίνεται πρόωρα πιθανόν να χορηγηθούν γοναδοτροπίνες και ανταγωνιστές για μια ή δυο μέρες. Αυτό είναι το πρωτόκολλο τροποποιημένου φυσικού κύκλου.