Ποσοστά Επιτυχίας

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τα ποσοστα επιτυχίας μας για το 2019, στο σύνολο των γυναικών που έκαναν ωοληψία στην Μονάδα μας. Τα ποσοστά μας αναφέρονται στα θετικά τεστ ανά εμβρυομεταφορά, δηλαδή στον αριθμό γυναικών που είχαν θετική τιμή στο τεστ κυήσεως προς το συνολικό αριθμό των γυναικών που έκαναν εμβρυομεταφορά επί %. Προχωράμε σε κρυοσυντήρηση εμβρύων, μόνο εφόσον η ποιότητά τους κριθεί κατάλληλη.

Τα εξαιρετικά αυτά ποσοστά οφείλουμε στην ιδιαίτερη μέθοδο που εφαρμόζουμε στη Βιοδημιουργία και την οποία ονομάζουμε Δυναμική Καλλιέργεια Εμβρύων, καθώς και στα πρωτόκολλα του Εξειδικευμένου Ανδρολογικού Εργαστηρίου.

Συγκεκριμένα τα ποσοστά μας παρουσιάζονται σε πέντε πίνακες ανάλογα με το είδος της θεραπείας που έλαβε η κάθε γυναίκα.

Σε κάθε πίνακα μπορείτε να δείτε τις επεξηγήσεις που αφορούν την κάθε θεραπεία. Τα ποσοστά χάριν ευκολίας ανάγνωσης στρογγυλοποιούνται σε κλίμακα 0,5%.

Πίνακας Α

Ποσοστά κυήσεων μετά από μεταφορά νωπών εμβρύων,
κατόπιν ωοθηκικής διέγερσης με φάρμακα, με ωάρια της ίδιας γυναίκας

Πίνακας Β

Ποσοστά κυήσεων μετά από μεταφορά νωπών εμβρύων,
με φυσικό κύκλο χωρίς φάρμακα, με ωάρια της ίδιας γυναίκας

Πίνακας Γ

Ποσοστά κυήσεων μετά από μεταφορά νωπών εμβρύων, με φυσικό κύκλο χωρίς φάρμακα, με ωάρια της ίδιας γυναίκας και εφαρμογή κλασικού πρωτοκόλλου γονιμοποίησης (IVF)

Πίνακας Δ

Ποσοστά κυήσεων μετά από μεταφορά αποψυγμένων εμβρύων,
με ωάρια της ίδιας γυναίκας

Πίνακας Ε

Ποσοστά κυήσεων ανά εμβρυομεταφορά σε λήπτριες ωαρίων,
με τη χρήση νωπών/ή και αποψυγμένων εμβρύων

Call Now Button