Περισσότερες Πληροφορίες

Υπεύθυνος  

Μιχαήλ Στ. Μπομπότης MRCOG
ΜΑΙΕΥΤΗΡ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
email: bobotis@biodimiourgia.gr

Υπεύθυνοι Εμβρυολογικού Τμήματος

Δρ. Ισαβέλλα Σπυροπούλου
Νικόλαος Μπίλλιας
email: lab@biodimiourgia.gr

Call Now Button