Δυναμική καλλιέργεια εμβρύων

Για τη δυναμική καλλιέργεια εμβρύων είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα πιο φιλικό προς την ανάπτυξη των εμβρύων περιβάλλον, ανάλογα με τις ανάγκες τους, όπως αυτές διαμορφώνονται, σε κάθε στάδιο ανάπτυξης.

Στη Βιοδημιουργία έχουμε ως στόχο τα ζευγάρια μας να επιτυγχάνουν το συντομότερο δυνατόν την πολυπόθητη για όλους μας εγκυμοσύνη! Για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε φιλικά προς τους γαμέτες (ωάρια, σπερματοζωάρια) και τα έμβρυα εργαστηριακά πρωτόκολλα.

Είναι προφανές, ότι οι εργαστηριακές μέθοδοι και συνθήκες στις οποίες υποβάλλονται οι γαμέτες κατά τη διάρκεια ενός κύκλου εξωσωματικής είναι εφάμιλλες, αλλά δυστυχώς επιβαρυντικές/στρεσογόνες σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα, χωρίς τη δική μας παρέμβαση/υποβοήθηση. Θέλοντας να μειώσουμε αυτές τις αρνητικές επιδράσεις στην περίπτωση της καλλιέργειας των εμβρύων, χρησιμοποιούμε επωαστικούς κλιβάνους ρυθμισμένους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με συνθήκες αερίων μεταβαλλόμενες ώστε να υπάρχουν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης των εμβρύων.

Εφαρμόζοντας διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα, για το κάθε στάδιο καλλιεργητικά υλικά, προσφέρουμε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον. Το δυναμικό δηλαδή εκείνο περιβάλλον που προσομοιάζει με εκείνο της μήτρας, ώστε να υποστηρίξουμε την απρόσκοπτη ανάπτυξη του κάθε εμβρύου.