Εξειδικευμένο ανδρολογικό εργαστήριο

Στα πρώτα χρόνια της εξωσωματικής, η επιστημονική κοινότητα στο σύνολό της αντιλαμβανόταν τα σπερματοζωάρια σαν απλούς «φορείς» του πατρικού γονιδιώματος και μόνο. Η προσέγγιση κατά την οποία οι συνθήκες που επικρατούν στο ορχικό περιβάλλον, στις  επιδιδυμίδες, στον  προστάτη κλπ. και η συσχέτιση αυτών με τη γονιμοποιητική ικανότητα του σπερματοζωαρίου και την ανάπτυξη του εμβρύου, αντιμετωπίζονταν έως τώρα με σκεπτικισμό.

Ο χρόνος και τα επιστημονικά τεκμήρια απέδειξαν το αντίθετο.

Στη Βιοδημιουργία, έχουμε αναπτύξει μια πολιτική πλήρους διερεύνησης του ανδρικού παράγοντα, δίνοντας τη δέουσα και εξατομικευμένη βαρύτητα που του αναλογεί. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το Εξειδικευμένο Ανδρολογικό Εργαστήριο μας, σκοπός του οποίου είναι ο λεπτομερής έλεγχος του σπέρματος, καθώς και η πρόταση κατάλληλων εξατομικευμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τη βελτίωση της ποιότητάς του.Τέλος, δίνουμε έμφαση στη καταλληλότερη για κάθε δείγμα σπέρματος stress-free επεξεργασία.

Με την προσέγγισή μας αυτή, επιθυμούμε να πετύχουμε την μέγιστη δυνατή βελτίωση των παραμέτρων του σπέρματός (αριθμός -κινητικότητα), ώστε ιδανικά να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε κλασσικό πρωτόκολλο γονιμοποίησης ωαρίων (IVF), έναντι του πιο παρεμβατικού πρωτοκόλλου γονιμοποίησης, δηλαδή αυτού της μικρογονιμοποίησης (ICSI). Αυτή η τακτική δείχνει να αποδίδει καρπούς που είναι εμφανείς με τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας, ιδιαίτερα στους φυσικούς κύκλους.

Για περαιτέρω μελέτη προτείνεται το κάτωθι επιστημονικό άρθρο