Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Το σπέρμα είναι δυνατόν να καταψυχθεί και να διατηρήσει την γονιμοποιητική του ικανότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα παραμένοντας σε υγρό άζωτο στους 196°C κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Η μέθοδος κρυοσυντήρησης επιτρέπει στο σπέρμα να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σπερματέγχυση, εξωσωματική γονιμοποίηση, μικρογονιμοποίηση) πολύ αργότερα από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και έχει δώσει την δυνατότητα σε πολλούς άνδρες να αποκτήσουν βιολογικά δικά τους παιδιά ενώ οι ίδιοι πάσχουν από παθήσεις  των οποίων η θεραπεία οδηγεί σε παροδική ή μόνιμη στειρότητα.

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου ο άνδρας

  • Κινδυνεύει να χάσει την αναπαραγωγική του ικανότητα λόγω προγραμματισμένης θεραπείας για καρκίνο.
  • Πρόκειται να χειρουργηθεί στον προστάτη ή στους όρχεις, κάτι το οποίο μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα/ποσότητα των σπερματοζωαρίων.
  • Σκέφτεται να κάνει βασεκτομή. Η κατάψυξη δείγματος μπορεί να αποτρέψει την πραγματοποίηση διόρθωσης της βασεκτομής με μια ακόμα χειρουργική επέμβαση, αν τυχόν αλλάξει γνώμη.
  • Διαθέτει μικρό αριθμό. Με αυτόν τον τρόπο από τα δείγματα που θα συγκεντρωθούν εξασφαλίζουμε την ύπαρξη σπερματοζωαρίων σε μια μελλοντική προσπάθεια γονιμοποίησης.
  • Λόγω στυτικής δυσλειτουργίας δυσκολεύεται να παράξει δείγμα σπέρματος την ημέρα της ωοληψίας, οπότε καλείται σε ανύποπτο χρόνο προ της ωοληψίας να εξασφαλίσει ένα back up δειγμάτων.
  • Μεγαλώνει σε ηλικία αλλά δεν επιθυμεί να κάνει παιδιά εκείνη την χρονική στιγμή. Η ποιότητα του σπέρματος του άνδρα επιβαρύνεται όσο αυξάνεται η ηλικία του. Άρα, ένα δείγμα το οποίο έχει καταψυχθεί ενώ ο άνδρας βρίσκεται σε μικρότερη ηλικία είναι πιθανό να έχει καλύτερη γονιμοποιητική ικανότητα.
  • Ασκεί επαγγέλματα υψηλού κινδύνου. Επαγγέλματα στα οποία προβλέπεται έκθεση σε χημικές ουσίες, ακτινοβολία, υψηλές θερμοκρασίες, κλπ. μπορεί να προκαλέσουν στειρότητα στους άνδρες.
  • Αντιμετωπίζει δυσκολία εκσπερμάτωσης. Πολλές φορές ένας άνδρας είναι πιθανό να μην μπορεί να εκσπερματώσει την μέρα της ωοληψίας λόγω άγχους. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνίσταται η λήψη δείγματος και η κατάψυξη του πριν την ωοληψία, υπό συνθήκες λιγότερης πίεσης.
  • Πρόκειται να είναι απών. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή συνέχιση του αναπαραγωγικού προγράμματος ακόμα και αν ο άνδρας δεν είναι παρών λόγω π χ δύσκολου προγράμματος εργασίας, επαγγελματικών ταξιδιών κλπ.

Οι ασθενείς που θα αποφασίσουν να κρυοσυντηρήσουν το σπέρμα τους θα πρέπει να απέχουν από κάθε σεξουαλική δραστηριότητα τουλάχιστον 2 – 5 ημέρες πριν δώσουν το δείγμα, ενώ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο για AIDS και ηπατίτιδες B και C τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες πριν από την διαδικασία κατάψυξης.