Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Κρυοσυντήρηση σπέρματος είναι η διαδικασία συντήρησης των κυττάρων του σπέρματος για μεταγενέστερη χρήση, μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μέθοδος που εφαρμόζεται κλινικά με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια.

Το σπέρμα είναι δυνατόν να καταψυχθεί και να διατηρήσει την γονιμοποιητική του ικανότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα παραμένοντας σε υγρό άζωτο στους 196°C κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Η μέθοδος κρυοσυντήρησης επιτρέπει στο σπέρμα να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σπερματέγχυση, εξωσωματική γονιμοποίηση, μικρογονιμοποίηση) πολύ αργότερα από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και έχει δώσει την δυνατότητα σε πολλούς άνδρες να αποκτήσουν βιολογικά δικά τους παιδιά ενώ οι ίδιοι πάσχουν από παθήσεις  των οποίων η θεραπεία οδηγεί σε παροδική ή μόνιμη στειρότητα.

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου ο άνδρας

Οι ασθενείς που θα αποφασίσουν να κρυοσυντηρήσουν το σπέρμα τους θα πρέπει να απέχουν από κάθε σεξουαλική δραστηριότητα τουλάχιστον 2 – 5 ημέρες πριν δώσουν το δείγμα, ενώ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο για AIDS και ηπατίτιδες B και C τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες πριν από την διαδικασία κατάψυξης.