Επεξεργασία γονιδιώματος σε έμβρυα: Οι ανεπιθύμητες παρενέργειες προβληματίζουν έντονα

Η τεχνολογία CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στo τομέα της Γενετικής Μηχανικής τα τελευταία χρόνια, καθώς με αυτήν μπορούμε να επεξεργαστούμε αλληλουχίες DNA, τροποποιώντας γονίδια και προσθέτοντας ή αφαιρώντας γενετικό υλικό σε συγκεκριμένα σημεία του γονιδιώματος. Είναι μια μέθοδος αποτελεσματικότερη και ακριβέστερη από άλλες προηγούμενες.

Περισσότερα »

Η Ελλάδα πρωτοπορεί: Παράταση φύλαξης κρυοσυντηρημένων ωαρίων, σπερματοζωαρίων και εμβρύων από τα 10 στα 20 χρόνια

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο 4737/2020 που μόλις τέθηκε σε ισχύ (22/10/2020), επεκτείνεται η δυνατότητα σε κρυοσυντηρημένα ωάρια, σπερματοζωάρια και έμβρυα να χρησιμοποιηθούν ακόμα και 20 χρόνια από την ημέρα της κατάψυξής τους έναντι 10 όπως προέβλεπε η μέχρι τώρα νομοθεσία.

Περισσότερα »

Ω-3 λιπαρά, παχυσαρκία και IVF: Πώς σχετίζονται;

Πρόσφατα ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά ότι υπάρχει μοριακός σύνδεσμος μεταξύ ω3 / ω6 λιπαρών οξέων και της μεμβράνης των γονάδων (ωοθήκη, όρχεις) στα ποντίκια (Stoffel et al., 2020) και κατ’ επέκταση διαπιστώθηκε για πρώτη φορά η μορφολειτουργική διασύνδεσή τους με τη γονιμότητα.

Περισσότερα »

Φυσικός Κύκλος

Η εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο χωρίς φάρμακα είναι μια μέθοδος που δεν απαιτεί τη φαρμακευτική διέγερση των ωοθηκών, αλλά βασίζεται στη συλλογή του ωαρίου που παράγεται φυσιολογικά στην ωοθήκη.

Περισσότερα »

Κατάψυξη ωαρίων: όλο και πιο δημοφιλής παγκοσμίως

Η κατάψυξη ωαρίων είναι μια μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που εξελίσσεται διαρκώς. Ολοένα και περισσότερες γυναίκες στις ανεπτυγμένες χώρες του Δυτικού Κόσμου την επιλέγουν είτε για ιατρικούς είτε για προσωπικούς – κοινωνικούς λόγους προκειμένου να αποκτήσουν παιδί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Περισσότερα »